^
Aktualności
Informacje
Tematy
Rekrutacja
Dokumenty
Kontakt

Interdyscyplinarne studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM

"Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia"

 

 

W dniu 07 września 2018 r. zakończono nabór do Projektu.

plakat_tribiochem2.jpg

W 2017 r. na mocy porozumienia trzech jednostek naukowo-badawczych: Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego zostały powołane czteroletnie Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie TRI-BIO-CHEM (finansowane przez NCBiR w ramach unijnego projektu POWER 3.2).

Doktoranci otrzymają miesięczne stypendium w wysokości 1 500,00 zł oraz miesięczny dodatek naukowy w wysokości 2 100,00 zł.


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram wsparcia/Aktualności

 

Rozpiska wykładów do pobrania w formie .pdf w zakładce Dokumenty

 

Cel Projektu: Wyższa jakość i efektywność kształcenia na studiach doktoranckich w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technik fizykochemicznych chemii obliczeniowej, biologii molekularnej i biofizyki w badaniach ukierunkowanych na poznanie struktury i zrozumienie mechanizmów działania białek istotnych w chorobach cywilizacyjnych oraz udoskonalenie metod i materiałów wykorzystywanych w terapiach i diagnostyce medycznej.

 

Beneficjent: Uniwersytet Warszawski

Projekt realizowany w ramach Konsorcjum: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Wartość Projektu: 4 166 392,50 zł

Wkład funduszy europejskich: 3 511 435,60 zł (84,28%)

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW DOKTORANCKICH W RAMACH PROJEKTU TRI-BIO-CHEM

SEMESTR ZIMOWY 2018/2019

Zadanie nr 1: Kształcenie teoretyczne i praktyczne w ramach nowego programu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich

1. październik - grudzień 2018 r.

tytuł wykładu:   Research data evaluation, publishing policy and writing scientific papers (lecture and workshop for PhD students and research-oriented MSc students)
wykładowca:     prof. dr hab. Adam Proń
miejsce:           sala 135; Gmach Technologii Chemicznej PW
godziny:           15:15-18:00 (grupa 1: poniedziałki od 08.10.2018; grupa 2: środy od 10.10.2018)
liczba godzin:    30 (10 spotkań po 3 godziny)
uwagi:                kompetencje miękkie; zajęcia obowiązkowe dla doktorantów TRI-BIO-CHEM

2. październik 2018 r.

tytuł zajęć:      Indywidualne ćwiczenia laboratoryjne
wykładowca:   wg sylabusów

miejsce:          Wydział Chemii UW; Wydział Chemiczny PW;
                       Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN;

                       wg afiliacji głównej uczestników projektu
termin:            październik 2018 r.
liczba godzin: 6

uwagi:             zajęcia obowiązkowe dla doktorantów TRI-BIO-CHEM

3. grudzień 2018 r.

tytuł wykładu:    Postępy chemii teoretycznej
wykładowca:     prof. dr hab. Lucjan Piela
miejsce:            sala im. M. Skłodowskiej-Curie, Wydział Chemii UW
termin:              10-14.12.2018; godz. 10:00–12:30
liczba godzin:   15
uwagi:               wykład z puli sześciu wykładów kursowych oferowanych dla doktorantów TRI-BIO-CHEM (4 wykłady do wyboru; możliwość zaliczenia wszystkich)


SEMESTR LETNI 2018/2019

Zadanie nr 1: Kształcenie teoretyczne i praktyczne w ramach nowego programu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich

1. marzec-czerwiec 2019 r. 

tytuł wykładu:    Nowe techniki spektroskopii NMR
wykładowca:    prof. dr hab. Wiktor Koźmiński
miejsce:           sala nr 118, Wydział Chemii UW
termin:             18.04-23.05.2019 r.; godz. 11:30-15:30
liczba godzin:   15
uwagi:              wykład z puli czterech wykładów monograficznych oferowanych dla doktorantów TRI-BIO-CHEM (3 wykłady do wyboru; możliwość zaliczenia wszystkich)

2. 29 marca 2019 (piątek)

Wizyta studyjna

firma:               OncoArendi Therapeutics
organizator:    Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
miejsce:           Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

termin:            29.03.2019, 8:00 - 15:00 
uwagi:              wizyta studyjna dedykowana uczestnikom projektu

3. 16 kwietnia 2019 (wtorek)

Wizyta studyjna

firma:                Adamed Pharma S.A.
organizator:     Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
miejsce:            ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów
termin:             16.04.2019, 8:00 - 15:00

uwagi:              wizyta studyjna dedykowana uczestnikom projektu

Zadanie nr 2: Współpraca międzynarodowa związana z interdyscyplinarnym charakterem programu studiów

1. 28 lutego 2019 r. (czwartek)

tytuł wykładu:    Structure and dynamics of ligand-gated ion channels
wykładowca:     prof. Horst Vogel 
Professor of Biophysical Chemistry
afiliacja wykł.:   Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Szwajcaria
miejsce:            Wydział Chemii UW, Stara Biblioteka
termin:               28.02.2019 r., godz. 15:30
liczba godzin:   1,5
koordynator:     prof. Sławomir Filipek
uwagi:               wykład z cyklu 12 obowiązkowych wykładów gości zagranicznych dedykowanych uczestnikom Projektu; obowiązuje podpisanie listy obecności oraz wpis do indeksu (wykład zalicza na "zaliczenie" Kierownik Projektu na podstawie podpisanej listy obecności)

2. 07 marca 2019 r. (czwartek)

tytuł wykładu:    RNA-protein interactions in vivo and in vitro
wykładowca:     prof. Ben Luisi 
Professor of Structural Biology
afiliacja wykł.:   Uniwersytet w Cambridge
miejsce:            CNBCh, aula B
termin:               07.03.2019 r., godz. 13:30
liczba godzin:   1,5
koordynator:     dr Maria Górna
uwagi:               wykład z cyklu 12 obowiązkowych wykładów gości zagranicznych dedykowanych uczestnikom Projektu; obowiązuje podpisanie listy obecności oraz wpis do indeksu (wykład zalicza na "zaliczenie" Kierownik Projektu na podstawie podpisanej listy obecności)

3. 13 maja 2019 r. (poniedziałek)

tytuł wykładu:    Photodynamic theraphy nowadays
wykładowca:     prof. Nela Malatesti

afiliacja wykł.:   University of Rijeka, Dep. of Biotechnology
miejsce:            CNBCh, ul. Żwirki i Wigury 101, Aula B
termin:               13.05.2019 r., godz. 09:00
liczba godzin:   1,5
koordynator:     prof. Magdalena Maj-Żurawska
uwagi:               wykład z cyklu 12 obowiązkowych wykładów gości zagranicznych dedykowanych uczestnikom Projektu; obowiązuje podpisanie listy obecności oraz wpis do indeksu (wykład zalicza na "zaliczenie" Kierownik Projektu na podstawie podpisanej listy obecności); prof. Malatesti będzie również dostępna dla chętnych uczestników projektu 14.05 br. w celu konsultacji


SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

Zadanie nr 1: Kształcenie teoretyczne i praktyczne w ramach nowego programu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich

1. październik 2019 - luty 2020 r.

tytuł wykładu:    Postępy chemii nieorganicznej
wykładowca:    prof. dr hab. Marek Orlik
miejsce:           w trakcie ustalania (UW)
termin:             w trakcie ustalania
liczba godzin:   15
uwagi:              wykład z puli sześciu wykładów kursowych oferowanych dla doktorantów TRI-BIO-CHEM (4 wykłady do wyboru; możliwość zaliczenia wszystkich)

 

tytuł wykładu:    Postępy chemii fizycznej
wykładowca:    prof. dr hab. Adam Proń
miejsce:           w trakcie ustalania (PW)
termin:             w trakcie ustalania
liczba godzin:   15
uwagi:              wykład z puli sześciu wykładów kursowych oferowanych dla doktorantów TRI-BIO-CHEM (4 wykłady do wyboru; możliwość zaliczenia wszystkich)

 

tytuł wykładu:    Bioanalityka
wykładowca:    prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
miejsce:           w trakcie ustalania (PW)          
termin:             w trakcie ustalania
liczba godzin:   15
uwagi:              wykład z puli czterech wykładów monograficznych oferowanych dla doktorantów TRI-BIO-CHEM (3 wykłady do wyboru; możliwość zaliczenia wszystkich)

 

tytuł wykładu:    Chemia metaloorganiczna – podstawy i wybrane zastosowania
wykładowca:    prof. dr hab. Karol Grela
miejsce:           w trakcie ustalania (UW)
termin:             w trakcie ustalania
liczba godzin:   15
uwagi:              wykład z puli czterech wykładów monograficznych oferowanych dla doktorantów TRI-BIO-CHEM (3 wykłady do wyboru; możliwość zaliczenia wszystkich)

 

tytuł wykładu:    Wstęp do neurobiologii
wykładowca:    dr Paweł Boguszewski
miejsce:           w trakcie ustalania (IBD)
termin:             w trakcie ustalania
liczba godzin:   15
uwagi:              wykład z puli czterech wykładów monograficznych oferowanych dla doktorantów TRI-BIO-CHEM (3 wykłady do wyboru; możliwość zaliczenia wszystkich)


SEMESTR LETNI 2019/2020

Zadanie nr 1: Kształcenie teoretyczne i praktyczne w ramach nowego programu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich

1. marzec-czerwiec 2020

tytuł wykładu:    Postępy biochemii
wykładowca:    prof. Joanna Bandorowicz-Pikuła
miejsce:           w trakcie ustalania (IBD)
termin:             w trakcie ustalania
liczba godzin:   15
uwagi:              wykład z puli sześciu wykładów kursowych oferowanych dla doktorantów TRI-BIO-CHEM (4 wykłady do wyboru; możliwość zaliczenia wszystkich)

 

tytuł wykładu:    Postępy chemii organicznej
wykładowca:    dr hab. inż., prof. PW Michał Fedoryński
miejsce:           w trakcie ustalania (PW)
termin:             w trakcie ustalania
liczba godzin:   15
uwagi:              wykład z puli sześciu wykładów kursowych oferowanych dla doktorantów TRI-BIO-CHEM (4 wykłady do wyboru; możliwość zaliczenia wszystkich)


SEMESTR ZIMOWY 2020/2021

Zadanie nr 1: Kształcenie teoretyczne i praktyczne w ramach nowego programu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich

1. październik 2020 – luty 2021

tytuł wykładu:    Postępy biologii molekularnej
koordynator:     prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek
miejsce:           w trakcie ustalania (IBD)
termin:             w trakcie ustalania
liczba godzin:   15
uwagi:              wykład z puli sześciu wykładów kursowych oferowanych dla doktorantów TRI-BIO-CHEM (4 wykłady do wyboru; możliwość zaliczenia wszystkich)


W dniu 07 września 2018 r. zakończono nabór do Projektu.


uzupełniający nabór do Projektu

23.07 - 24.08.2018               składanie dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów za pośrednictwem strony rekrutacyjnej              https://doktorat.tribiochem.pl

05 - 07.09.2018                    rozmowy kwalifikacyjne, Wydział Chemii UW, ul. Pasteura 1, Warszawa

do 14.09.2018                      zakończenie prac Komisji Rekrutacyjnej - wyłonienie uczestników Projektu

 

OPIS TEMATÓW ZGŁOSZONYCH DO NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO

 

I nabór do Projektu

01.12.2017 - 21.01.2018     składanie dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów

05 - 07.02.2018                     rozmowy kwalifikacyjne, Wydział Chemii UW, ul. Pasteura 1, Warszawa,

                                                 sala Starej Biblioteki (godz. 9:00 - 16:00 z przerwą obiadową)

07.02.2018                             zakończenie prac Komisji Rekrutacyjnej - wyłonienie uczestników Projektu

 

II nabór do Projektu

18.04 - 18.05.2018              składanie dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów

07-08.06 i 11.06.2018         rozmowy kwalifikacyjne, Wydział Chemii UW, ul. Pasteura 1, Warszawa

                                                sala im. Marii Skłodowskiej-Curie (godz. 9:00 - 16:00 z przerwą obiadową)

12.06.2018                            zakończenie prac Komisji Rekrutacyjnej - wyłonienie uczestników Projektu

 

Najważniejsze informacje
Jaki jest cel studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM?

Celem interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w ramach Projektu TRI-BIO-CHEM jest wykształcenie interdyscyplinarnych specjalistów przygotowanych do podjęcia pracy zawodowej lub kontynuowania kariery naukowej, związanej chemią, biologią i naukami technicznymi.

Dynamiczny rozwój gospodarki stwarza konieczność kształcenia nowego typu specjalisty, który pełniej potrafiłby odpowiedzieć na problemy nauki i potrzeb społeczeństwa, wykorzystując swoją wiedzę i osiągnięcia naukowe w różnych dziedzinach nauki.

Wykorzystanie narzędzi i technik z różnych dziedzin nauk przyrodniczych, takich jak nowoczesne techniki: fizykochemiczne, metody chemii obliczeniowej, biologii molekularnej czy biofizyki, stwarza możliwość prowadzenia badań ukierunkowanych na takie zagadnienia, jak poznanie struktury i zrozumienie mechanizmów działania białek istotnych w chorobach cywilizacyjnych czy udoskonalanie metod i materiałów wykorzystywanych w terapiach i diagnostyce medycznej.

Na czym polega interdyscyplinarność naszych studiów doktoranckich?

Interdyscyplinarność naszych studiów doktoranckich jest wynikiem współpracy naukowej i dydaktycznej trzech wiodących ośrodków naukowych: Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej i Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego. Wybitna kadra naukowa Partnerów wraz z najnowocześniejszą infrastrukturą badawczą dostępną na równych zasadach dla wszystkich uczestników studiów oraz spójny program studiów otwierają nowe możliwości interdyscyplinarnego rozwoju naukowego.

Cele będą realizowane poprzez połączenie:

Na czym polega innowacyjność badań w ramach naszych studiów doktoranckich?

Innowacyjność w ramach projektu TRI-BIO-CHEM polega na:

Jak proponowana tematyka wiąże się z tytułem projektu „Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia”?

Podjęta w doktoratach tematyka i uzyskane wyniki pozwolą lepiej zrozumieć przyczyny niektórych chorób cywilizacyjnych i ich mechanizmy na poziomie molekularnym, poprzez:

Jaka jest proponowana tematyka badawcza w ramach studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM?

Proponujemy 31 indywidualnych tematów badawczych realizowanych pod kierunkiem dwóch promotorów z dwóch różnych jednostek partnerskich. Przewody doktorskie będą przeprowadzane wspólnie przez dwa podmioty.

Wybór tematu pierwszego wyboru wiąże się z przypisaniem afiliacji doktoranta do instytucji promotora wiodącego.

Co obejmuje program studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM?

Studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM prowadzone będą w języku polskim.

Program obejmuje:

 1. przedmioty związane z dyscypliną naukową prowadzonych studiów doktoranckich;
 2. przedmioty rozwijające umiejętności zawodowe przyszłego naukowca, w tym także prezentacji wyników swoich badań;
 3. przedmioty ogólne, w tym zajęcia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.
Program studiów przewiduje m.in.:
Tematy

Temat nr 1
BADANIA PROCESÓW REDOKS W PRZEKAZYWANIU SYGNAŁU MITOCHONDRIA – JĄDRO KOMÓRKOWE W WARUNKACH CHRONICZNEGO STRESU MITOCHONDRIALNEGO W RÓŻNYCH TYPACH KOMÓREK
Nazwa instytucji wiodącej:Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego
Nazwisko promotora:dr hab. Joanna Szczepanowska, prof. nadzw.
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Paweł Kulesza

Temat nr 2
CHARAKTERYSTYKA FLAWONOIDÓW REGULUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ MITOCHONDRIALNYCH KANAŁÓW POTASOWYCH
Nazwa instytucji wiodącej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Adam Szewczyk
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora:dr hab. Tomasz Bauer

Temat nr 3
SYNTEZA I OCENA BIOLOGICZNEJ AKTYWNOŚCI PRZECIWNOWOTWOROWEJ I/LUB NEUROPROTEKCYJNEJ NOWYCH POCHODNYCH AROMATYCZNYCH I WYBRANYCH ELEMENTÓW FARMAKOFOROWYCH.
Nazwa instytucji wiodącej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Ewa Sikora
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki

Temat nr 4
OPRACOWANIE MINIATUROWYCH ELEKTROCHEMICZNYCH CZUJNIKÓW DNA I BIAŁEK ORAZ ICH INTEGRACJA W PRZENOŚNE MIKROURZĄDZENIE DIAGNOSTYCZNE
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska
Opiekun naukowy:dr Robert Ziółkowski
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Renata Bilewicz

Temat nr 5
PROJEKTOWANIE I BADANIA FIZYKOCHEMICZNE NOWYCH UKŁADÓW ORGANICZNO-NIEORGANICZNYCH ZAWIERAJĄCYCH ZWIĄZKI BIOLOGICZNIE CZYNNE
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:dr hab. Izabela Madura
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Michał K. Cyrański
Opiekun naukowy:dr Arkadiusz Ciesielski

Temat nr 7
POSZUKIWANIE KORELACJI STRUKTURA-AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA DLA WYBRANYCH GRUP ZWIĄZKÓW BOROORGANICZNYCH I ICH KONIUGATÓW ZE ZWIĄZKAMI NATURALNYMI
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:dr hab. Sergiusz Luliński
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Krzysztof Woźniak

Temat nr 8
MIKROSYSTEMY BIOANALITYCZNE DO BADAŃ MAGNETOLIPOSOMÓW JAKO POTENCJALNYCH NOŚNIKÓW LEKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:dr hab. inż. Michał Chudy, prof. PW
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Paweł Krysiński

Temat nr 9
CHEMOENZYMATYCZNE SYNTEZY ENANCJOMERYCZNIE WZBOGACONYCH KWASÓW ARYLOPIROGRONONOWYCH Z ZASTOSOWANIEM HYDROLAZ ORAZ NOWYCH OKSYDOREDUKTAZ
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:dr hab. inż. Zbigniew Ochal
Nazwisko opiekuna naukowego:dr inż. Paweł Borowiecki
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Krzysztof Woźniak
Nazwisko opiekuna naukowego:dr inż. Jan Kutner

Temat nr 12
POLIMERY Z PAMIĘCIĄ KSZTAŁTU DO ZASTOSOWAŃ BIOMEDYCZNYCH – BADANIA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY STRUKTURĄ A WŁAŚCIWOŚCIAMI
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:dr hab. inż. Paweł Parzuchowski, prof. PW
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemiczny Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora:dr hab. Andrzej Sikorski

Temat nr 13
BIOANALITYCZNE UKŁADY MIKROPRZEPŁYWOWE Z ZASTOSOWANIEM WIELOFUNKCYJNYCH ŻELI CZUŁYCH NA WARUNKI ŚRODOWISKOWE
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:prof. dr hab. inż. Artur Dybko
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora:dr hab. Marcin Karbarz
Opiekun naukowy:prof. dr hab. Zbigniew Stojek

Temat nr 14
SYNTEZA I EWALUACJA NOWYCH ANALOGÓW ARGININY JAKO SKŁADOWYCH METABOLICZNEJ TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz

Temat nr 15
POLIKATIONY AMFIFILOWE W INTERAKCJI Z MEMBRANĄ DWULIPIDOWĄ, WPŁYW NA STRUKTURĘ MEMBRANY I PRZEWODNICTWO JONOWE
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:dr hab. inż. Dominik Jańczewski
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Adam Szewczyk

Temat nr 16
SYNTEZA I BADANIE WŁAŚCIWOŚCI SPEKTROSKOPOWYCH I BIOLOGICZNYCH POCHODNYCH STILBENU - POTENCJALNYCH LEKÓW LUB NOŚNIKÓW LEKÓW W TERAPII NOWOTWORÓW
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:dr hab. inż. Hanna Krawczyk
Opiekun naukowy:dr Marcin Poterała
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora:dr hab. Hanna Fabczak, prof. nadzw.
Opiekun naukowy:dr Ewa Joachimiak

Temat nr 18
OPRACOWANIE I BADANIA MIKROSYSTEMU DO OCENY WYDZIELANIA INSULINY Z KOMÓREK WYSEPEK TRZUSTKOWYCH ORAZ OBRAZOWANIE FLUORESCENCYJNE
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń

Temat nr 19
PODEJŚCIE SYSTEMOWE DO IDENTYFIKACJI WZAJEMNYCH POWIĄZAŃ MIĘDZY ŚCIEŻKAMI SYGNAŁOWYMI GLUKOZY, A REGULACJĄ TRANSKRYPCJI GENÓW U S. CEREVISIAE
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:dr hab. Joanna Cieśla
Opiekun naukowy:dr Małgorzata Adamczyk
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotoradr hab. Krzysztof Nieznański
Opiekun naukowy:dr Hanna Nieznańska

Temat nr 20
ANALIZA PROTEOMICZNA RECEPTORÓW ORAZ KANAŁÓW JONOWYCH ZAANGAŻOWANYCH W PATOGENEZĘ CHORÓB NEURODEGENERACYJNYCH
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Ewa Bulska
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
Opiekun naukowy:dr Witold Konopka

Temat nr 21
BADANIE SKŁADU BIAŁKOWEGO I FUNKCJI PROMIENI ŁĄCZĄCYCH W RZĘSCE METODAMI SPEKTROMETRII MAS
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Ewa Bulska
Opiekun naukowy:dr Anna Konopka
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
Nazwisko 2-go promotora:dr hab. Dorota Włoga

Temat nr 23
BADANIA STRUKTURY I FUNKCJI KOMPLEKSÓW PRZECIWWIRUSOWYCH BIAŁEK IFIT
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:dr hab. Paulina Dominiak
Opiekun naukowy:dr Maria Górna
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Anna Filipek

Temat nr 24
SYNTEZA I BADANIA AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ ZWIĄZKÓW HETEROCYKLICZNYCH POTENCJALNIE UŻYTECZNYCH W DIAGNOZIE I LECZENIU DEPRESJI.
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego / CENT III
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Karol Grela
Opiekun naukowy:dr Anna Kajetanowicz
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Grzegorz Wilczyński
Opiekun naukowy:dr Monika Zaręba-Kozioł

Temat nr 25
PORÓWNAWCZA ANALIZA RÓŻNYCH METOD DETEKCJI FRAGMENTÓW DNA PRZY POMOCY POWIERZCHNIOWO-WZMOCNIONEJ SPEKTROSKOPII RAMANA
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora: prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, IBD

Temat nr 26
MITOCHONDRIALNE KANAŁY POTASOWE REKONSTYTUOWANE W SZTUCZNE MEMBRANY BIOMIMETYCZNE: ELEKTROCHEMICZNE I SPEKTROSKOPOWE BADANIA WPŁYWU LEKÓW I ZWIĄZKÓW BĘDĄCYCH POTENCJALNYMI FARMACEUTYKAMI
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Paweł Krysiński
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Adam Szewczyk

Temat nr 27
MODELOWANIE STRUKTURY MITOCHONDRIALNEGO KANAŁU POTASOWEGO ORAZ IDENTYFIKACJA MIEJSC WIĄŻĄCYCH ATP I HEM.
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Sławomir Filipek
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora:dr hab. Piotr Koprowski

Temat nr 28
PRÓBA EKSPRESJI I REKONSTYTUCJI W FAZACH KUBICZNYCH MITOCHONDRIALNEGO KANAŁU POTASOWEGO
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Renata Bilewicz
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Adam Szewczyk
Opiekun naukowy:dr Bogusz Kulawiak

Temat nr 29
CHARAKTERYSTYKA ZMIAN PŁYNNOŚCI BŁON KOMÓREK OSTEOSARKOMY SAOS-2 CZŁOWIEKA POD WPŁYWEM ANEKSYNY A6 Z ZASTOSOWANIEM PROTEOLIPOSOMÓW I NOWEGO ZNACZNIKA FLUORESCENCYJNEGO
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:dr hab. Magdalena Biesaga
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Sławomir Pikuła

Opiekun naukowy:dr Agnieszka Strzelecka-Kiliszek

Temat nr 30
WYKORZYSTANIE BIOFILMÓW BAKTERYJNYCH W CIENKOWARSTWOWYCH HYBRYDOWYCH AKUMULATORACH (KONDENSATORACH) WYSOKIEJ MOCY
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Paweł Kulesza
Opiekun naukowy:dr Magdalena Skunik-Nuckowska
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Władysław Wieczorek

Temat nr 32
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI KRYSZTAŁÓW PRODUKOWANYCH I USUWANYCH PRZEZ ROŚLINY ARMERIA MARTITIMA.
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Krzysztof Woźniak
Opiekun naukowy:dr Maria Górna
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Sergiusz Luliński

Temat nr 33
PROJEKTOWANIE STRUKTURALNYCH MOTYWÓW PEPTYDOWYCH DO SELEKCJI NOWYCH RECEPTORÓW O ZNACZENIU BIOLOGICZNYM
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Wojciech Wróblewski
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora:dr hab. Sławomir Sęk, prof. UW

Temat nr 34
UKŁADY HYBRYDOWE ZBUDOWANE Z NANOKRYSZTAŁÓW NIEORGANICZNYCH PÓŁPRZEWODNIKÓW I ORGANICZNYCH LIGANDÓW BIOAKTYWNYCH DO ZASTOSOWAŃ BIOMEDYCZNYCH
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:dr hab. inż. Piotr Bujak
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko ko-promotora:dr hab. Anna M. Nowicka

Temat nr 35
SYSTEMY DETEKCJI OPARTE NA ZWIĄZKACH SPECYFICZNIE ODDZIAŁUJĄCYCH Z KOMÓRKAMI CZERNIAKA Z MUTACJĄ BRAF
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:dr hab. Anna Nowicka
Opiekun naukowy:dr Agata Kowalczyk
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko 2-go promotora:dr hab. inż. Tomasz Kobiela

Temat nr 38
POCHODNE AMINOWE I NITROKSYLOWE JAKO ELEMENTY HYBRYDOWYCH ANTYOKSYDANTÓW I ZNACZNIKÓW MOLEKULARNYCH STRESU OKSYDACYJNEGO – BADANIA W UKŁADACH MODELOWYCH ORAZ W KOMÓRKACH
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Grzegorz Litwinienko
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko ko-promotora:dr hab. Anna Bielak-Żmijewska

Temat nr 40
ZASTOSOWANIE UPORZĄDKOWANYCH WARSTW REDUKOWANEGO TLENKU GRAFENU I NANOCZĄSTEK METALI SZLACHETNYCH DO WYKRYWANIA SUBSTANCJI BIOLOGICZNYCH ZA POMOCĄ WZMOCNIONEJ POWIERZCHNIOWO SPEKTROSKOPII RAMANA (SERS)
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:dr hab. Barbara Pałys, prof. UW
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Władysław Wieczorek
Opiekun naukowy:dr Grażyna Zofia Żukowska

REKRUTACJA
Rejestracja online

W dniu 07 września 2018 r. zakończono nabór do Projektu.


II NABÓR DO PROJEKTU TRI-BIO-CHEM

UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR DO PROJEKTU TRI-BIO-CHEM

Do rekrutacji zapraszamy kandydatów, którzy z dniem rozpoczęcia studiów doktoranckich (01.10.2018 r.) będą posiadać kwalifikacje drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich).

Rekrutacja ma charakter konkursu na konkretny wybrany temat badawczy (tzw. TEMAT PIERWSZEGO WYBORU) z zamieszczonej poniżej listy tematów:

OPIS TEMATÓW ZGŁOSZONYCH DO NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO

Zaleca się podanie 2 tematów: pierwszego i drugiego wyboru. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku w procesie rekrutacyjnym, ale nie dostania się kandydata na wybrany przez siebie temat pierwszego wyboru, Komisja Rekrutacyjna może zaproponować realizację studiów doktoranckich pod kątem tematu drugiego wyboru.

I etap rekrutacji (23 lipca 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r.)

Kroki rekrutacyjne:

 1. Kandydaci zgłaszają się do projektu poprzez stronę rekrutacyjną https://doktorat.tribiochem.pl podając imię i nazwisko, dane do kontaktu (e-mail i nr telefonu) oraz deklarację wyboru dwóch tematów spośród ww. listy tematów (pierwszy podany temat jest tematem pierwszego wyboru).
 2. W drugim kroku rejestracji kandydat deponuje na stronie rekrutacyjnej następujące dokumenty:
  1. wniosek udziału w konkursie zawierający podstawowe dane kandydata, jego deklarację wyboru dwóch spośród proponowanych trzydziestu jeden projektów oraz dane osób, które wystawiły opinie o kandydacie.
  2. Do wniosku należy także dołączyć wymagane dokumenty:
   • życiorys naukowy,
   • kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (jeżeli taką posiada na tym etapie rekrutacji),
   • list motywacyjny,
   • dwie opinie naukowe (w tym jedna od promotora pracy licencjackiej/magisterskiej lub inżynierskiej),
   • wykaz ocen z uczelni,
   • dodatkowe zaświadczenia i certyfikaty, w tym potwierdzający znajomość jęz. obcego (opcjonalnie).

Wymogiem formalnym dopuszczającym kandydata do zaliczenia I etapu rekrutacji jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych i wypełnienie wszystkich wymaganych pól na ww. stronie rekrutacyjnej.

Kandydaci z zagranicy aplikujący na nasze studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM muszą przedstawić poświadczenie znajomości języka polskiego wydane przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub świadectwo ukończenia rocznego kursu języka polskiego dla obcokrajowców.

Kandydaci, którzy przejdą pomyślnie I etap rekrutacji oraz beneficjenci programu ?Diamentowy Grant?, o którym mowa w art. 187a ustawy ? Prawo o Szkolnictwie Wyższym, zostaną zaproszeni do II etapu rekrutacji.

Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową o wynikach I etapu rekrutacji do dnia 31.08.2018 roku.

II etap rekrutacji (05-07.09.2018)

Kandydaci, którzy zakwalifikują się do II etapu rekrutacji, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja ta zostanie przekazana kandydatom drogą mailową do dnia 31.08.2018 r.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmie autoprezentację kandydata w odniesieniu do wybranego tematu (5 minut) oraz pytania od pięciu członków komisji.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zaplanowano w Budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 1.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odbycia rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem komunikatora SKYPE. Informację taką kandydat powinien zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia do II etapu rekrutacyjnego.

III etap rekrutacji (do 14.09.2018)

Trzecim etapem rekrutacji będzie ogłoszenie listy osób (wg numerów rekrutacyjnych) przyjętych na studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM.

Kandydaci zostaną również poinformowani o przyjęciu na nasze studia drogą listowną i mailową.

 


 

II NABÓR DO PROJEKTU TRI-BIO- CHEM

 

Do rekrutacji zapraszamy kandydatów, którzy z dniem rozpoczęcia studiów doktoranckich (01.10.2018 r.) będą posiadać kwalifikacje drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich).

Rekrutacja ma charakter konkursu na konkretny wybrany temat badawczy (tzw. TEMAT PIERWSZEGO WYBORU) z zamieszczonej poniżej listy 15 tematów.

Zaleca się podanie 2 tematów: pierwszego i drugiego wyboru. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku w procesie rekrutacyjnym, ale nie dostania się kandydata na wybrany przez siebie temat pierwszego wyboru, Komisja Rekrutacyjna może zaproponować realizację studiów doktoranckich pod kątem tematu drugiego wyboru.

I etap rekrutacji (18 kwietnia 2018 r. do 18 maja 2018 r.)

Kroki rekrutacyjne:

 1. Kandydaci zgłaszają się do projektu poprzez stronę rekrutacyjną https://doktorat.tribiochem.pl podając imię i nazwisko, dane do kontaktu (e-mail i nr telefonu) oraz deklarację wyboru dwóch tematów spośród 15. proponowanych (pierwszy podany temat jest tematem pierwszego wyboru).
 2. W drugim kroku rejestracji kandydat deponuje na stronie rekrutacyjnej następujące dokumenty:
  1. wniosek udziału w konkursie zawierający podstawowe dane kandydata, jego deklarację wyboru dwóch spośród proponowanych trzydziestu jeden projektów oraz dane osób, które wystawiły opinie o kandydacie.
  2. Do wniosku należy także dołączyć wymagane dokumenty:
   • życiorys naukowy,
   • kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (jeżeli taką posiada na tym etapie rekrutacji),
   • list motywacyjny,
   • dwie opinie naukowe (w tym jedna od promotora pracy licencjackiej/magisterskiej lub inżynierskiej),
   • wykaz ocen z uczelni,
   • dodatkowe zaświadczenia i certyfikaty, w tym potwierdzający znajomość jęz. obcego (opcjonalnie).

Wymogiem formalnym dopuszczającym kandydata do zaliczenia I etapu rekrutacji jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych i wypełnienie wszystkich wymaganych pól na ww. stronie rekrutacyjnej.

Kandydaci z zagranicy aplikujący na nasze studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM muszą przedstawić poświadczenie znajomości języka polskiego wydane przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub świadectwo ukończenia rocznego kursu języka polskiego dla obcokrajowców.

Kandydaci, którzy przejdą pomyślnie I etap rekrutacji oraz beneficjenci programu ?Diamentowy Grant?, o którym mowa w art. 187a ustawy ? Prawo o Szkolnictwie Wyższym, zostaną zaproszeni do II etapu rekrutacji.

Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową o wynikach I etapu rekrutacji do dnia 31.05.2018 roku.

II etap rekrutacji (07-11.06.2018)

Kandydaci, którzy zakwalifikują się do II etapu rekrutacji, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja ta zostanie przekazana kandydatom drogą mailową do dnia 31.05.2018 r.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmie autoprezentację kandydata w odniesieniu do wybranego tematu (5 minut) oraz pytania od pięciu członków komisji.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zaplanowano w Budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 1.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odbycia rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem komunikatora SKYPE. Informację taką kandydat powinien zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia do II etapu rekrutacyjnego.

III etap rekrutacji (do 15.06.2018)

Trzecim etapem rekrutacji będzie ogłoszenie na stronie Projektu listy osób (wg numerów rekrutacyjnych) przyjętych na studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM.

Kandydaci zostaną również poinformowani o przyjęciu na nasze studia drogą listowną i mailową.

KALENDARZ REKRUTACJI

18.04.2018 - 18.05.2018 składanie dokumentów za pośrednictwem strony rekrutacyjnej https://doktorat.tribiochem.pl
do 31.05.2018 rozesłanie wyników I etapu rekrutacji do kandydatów drogą mailową
07.06.2018 - 11.06.2018 II etap rekrutacji: rozmowy kwalifikacyjne

 


 

 

I NABÓR DO PROJEKTU ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY. ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA STRONY PROJEKTU. WKRÓTCE ZOSTANIE ZAMIESZCZONA INFORMACJA O II NABORZE.

 

 


Do rekrutacji zapraszamy kandydatów, którzy z dniem rozpoczęcia studiów doktoranckich (01.03.2018 r.) będą posiadać kwalifikacje drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich).

 

Rekrutacja ma charakter konkursu na konkretny wybrany temat badawczy (tzw. TEMAT PIERWSZEGO WYBORU) z zamieszczonej poniżej listy 31 tematów.

 

Zaleca się podanie 2 tematów: pierwszego i drugiego wyboru. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku w procesie rekrutacyjnym, ale nie dostania się kandydata na wybrany przez siebie temat pierwszego wyboru, Komisja Rekrutacyjna może zaproponować realizację studiów doktoranckich pod kątem tematu drugiego wyboru.

 

 

LISTA TEMATÓW BADAWCZYCH:

 

Nr tematu / Instytucja wiodąca / instytucja partnerska / temat

 

I etap rekrutacji (01 grudnia 2017 r. do 21 stycznia 2018 r.)

Kroki rekrutacyjne:

 1. Kandydaci zgłaszają się do projektu poprzez stronę rekrutacyjną https://doktorat.tribiochem.pl podając imię i nazwisko, dane do kontaktu (e-mail i nr telefonu) oraz deklarację wyboru dwóch tematów spośród 31. proponowanych (pierwszy podany temat jest tematem pierwszego wyboru).
 2. Następnie kandydat otrzymuje drogą e-mailową swój numer rekrutacyjny.
 3. W drugim kroku rejestracji kandydat deponuje na stronie rekrutacyjnej następujące dokumenty:
  1. wniosek udziału w konkursie zawierający podstawowe dane kandydata, jego deklarację wyboru dwóch spośród proponowanych trzydziestu jeden projektów oraz dane osób, które wystawiły opinie o kandydacie.
  2. Do wniosku należy także dołączyć wymagane dokumenty:
   • życiorys naukowy,
   • kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (jeżeli taką posiada na tym etapie rekrutacji),
   • list motywacyjny,
   • dwie opinie naukowe (w tym jedna od promotora pracy licencjackiej/magisterskiej lub inżynierskiej),
   • wykaz ocen z uczelni,
   • dodatkowe zaświadczenia i certyfikaty, w tym potwierdzający znajomość jęz. obcego (opcjonalnie).

Wymogiem formalnym dopuszczającym kandydata do zaliczenia I etapu rekrutacji jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych i wypełnienie wszystkich wymaganych pól na ww. stronie rekrutacyjnej.

 

Kandydaci z zagranicy aplikujący na nasze studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM muszą przedstawić poświadczenie znajomości języka polskiego wydane przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub świadectwo ukończenia rocznego kursu języka polskiego dla obcokrajowców.

 

Kandydaci, którzy przejdą pomyślnie I etap rekrutacji oraz beneficjenci programu ?Diamentowy Grant?, o którym mowa w art. 187a ustawy ? Prawo o Szkolnictwie Wyższym, zostaną zaproszeni do II etapu rekrutacji.

 

Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową o wynikach I etapu rekrutacji do dnia 28.01.2018 roku.

 

II etap rekrutacji (05-09.02.2018)

 

Kandydaci, którzy zakwalifikują się do II etapu rekrutacji, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja ta zostanie przekazana kandydatom drogą mailową do dnia 28.01.2018 r.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmie autoprezentację kandydata w odniesieniu do wybranego tematu (5 minut) oraz pytania od pięciu członków komisji.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zaplanowano w Budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 1.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odbycia rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem komunikatora SKYPE. Informację taką kandydat powinien zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia do II etapu rekrutacyjnego.

 

III etap rekrutacji (do 20.02.2018)

 

Trzecim etapem rekrutacji będzie ogłoszenie na stronie Projektu listy osób (wg numerów rekrutacyjnych) przyjętych na studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM.

Kandydaci zostaną również poinformowani o przyjęciu na nasze studia drogą listowną i mailową.

 

 

KALENDARZ REKRUTACJI

01.12.2017 - 21.01.2018 składanie dokumentów za pośrednictwem strony rekrutacyjnej https://doktorat.tribiochem.pl
do 28.01.2018 rozesłanie wyników I etapu rekrutacji do kandydatów drogą mailową
05.02.2018 - 09.02.2018 II etap rekrutacji: rozmowy kwalifikacyjne
do 20.02.2018 oficjalne ogłoszenie wyników rekrutacji
od 01.03.2018 rozpoczęcie studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM
DOKUMENTY
KONTAKT

W sprawach związanych z rekrutacją na studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM zapraszamy do kontaktu droga mailową: tribiochem@chem.uw.edu.pl