^
Aktualności
Informacje
Tematy
Rekrutacja
Dokumenty
Kontakt

Informacje o publicznych obronach uczestników projektu:

 

W dniu 14.07.2023 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Moniki Nisiewicz pt. UKŁADY WOLTAMPEROMETRYCZNE I GRAWIMETRYCZNE DO DETEKCJI METALOPROTEINAZ MACIERZY -1, -2 I -9 W LUDZKIM RAKU PŁUCA

Promotorzy rozprawy: prof. dr hab. Anna M. Nowicka, dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska, prof. ucz.

Recenzenci: dr hab. inż. Katarzyna Lota, prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska, prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Pasteura 1

https://radynaukowe.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/17/2022/04/MN_formularz-obrony_pl.pdf

W dniu 21.06.2023 r. o godz. 11:30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Natalii Karolak pt. BADANIA STRUKTURY I FUNKCJI KOMPLEKSÓW PRZECIWWIRUSOWYCH BIAŁEK IFIT / Studies of the structure and function of human antiviral IFIT protein complexes.

Promotorzy rozprawy: prof. dr hab. Paulina Dominiak, prof. dr hab. Anna Filipek

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Grzegorz Bujacz, prof. dr. hab. Hanna Rokita, prof. dr hab. Wojciech Rypniewski

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Pasteura 1

https://radynaukowe.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/17/2022/04/NK_formularz-obrony_pl.pdf

W dniu 05.06.2023 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Mateusza Kasztelana pt. ZASTOSOWANIE UPORZĄDKOWANYCH WARSTW REDUKOWANEGO TLENKU GRAFENU I NANOCZĄSTEK METALI SZLACHETNYCH DO WYKRYWANIA SUBSTANCJI BIOLOGICZNYCH ZA POMOCĄ WZMOCNIONEJ POWIERZCHNIOWO SPEKTROSKOPII RAMANA (SERS)

Promotorzy rozprawy: prof. dr hab. Barbara Pałys, prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Barańska; prof. dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson; prof. dr hab. Edyta Proniewicz

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Pasteura 1

https://radynaukowe.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/17/2022/04/MK_formularz-obrony_pl.pdf

W dniu 22.05.2023 r. o godz. 12:30 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Joanny Mroczek pt. ZASTOSOWANIE APIGENINY JAKO MODULATORA PROCESU MINERALIZACJI ZACHODZĄCEGO W PĘCHERZYKACH MACIERZY POZAKOMÓRKOWEJ WYDZIELANYCH PRZEZ KOMÓRKI KOŚCI CZŁOWIEKA

Promotorzy rozprawy: dr hab. Magdalena Biesaga, prof. ucz., prof. dr hab. Sławomir Pikuła

Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Zenon Czuba; prof. dr hab. Marta Miączyńska; prof. dr hab. n. farm. Agata Przekora-Kuśmierz

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Stara Biblioteka
ul. Pasteura 1

https://www.chem.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/J_Mroczek_zawiad_pl.pdf

W dniu 28.04.2023 r. o godz. 13:15 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Tobolskiej pt. PROJEKTOWANIE RECEPTORÓW MOLEKULARNYCH WYKORZYSTUJĄCYCH METALOKOMPLEKSY PEPTYDOWE

Promotorzy rozprawy: prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski, prof. dr hab. Sławomir Sęk

Recenzenci: prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło; dr hab. inż. Joanna Cabaj, prof. ucz.; prof. dr hab. inż. Bogusław Baś

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej 
Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium Mościckiego  
ul. Koszykowa 75

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Tobolskiej / Osiągnięcia / Aktualności / Strona główna - Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej (pw.edu.pl)

W dniu 24.04.2023 r. o godz. 15:15 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Karoliny Rolińskiej pt. POLIMERY Z PAMIĘCIĄ KSZTAŁTU DO ZASTOSOWAŃ BIOMEDYCZNYCH - BADANIA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY STRUKTURĄ A WŁAŚCIWOŚCIAMI 

Promotorzy rozprawy: prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski, dr hab. Andrzej Dybko, prof. ucz.

Recenzenci: dr hab. inż. Marcin Kozanecki, prof. uczelni; dr hab. inż. Jaromir Lechowicz, prof. uczelni; dr hab. inż. Kinga Pielichowska, prof. ucz.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej 
Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium Mościckiego  
ul. Koszykowa 75

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Rolińskiej / Osiągnięcia / Aktualności / Strona główna - Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej (pw.edu.pl)

W dniu 14.04.2023 r. o godz. 13:15 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Eweliny Wałęki-Bargieł pt. WYKORZYSTYWANIE MIKRO-/NANOŻELI CZUŁYCH NA WARUNKI ŚRODOWISKOWE JAKO NOŚNIKI LEKÓW

Promotorzy rozprawy: prof. dr hab. inż. Artur Dybko, dr hab. Marcin Karbarz

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zofia Mazerska, dr hab. Sylwia Flis, prof. ucz., dr hab. inż. Julita Kulbacka, prof. ucz.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej 
Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium Mościckiego  
ul. Koszykowa 75

https://www.ch.pw.edu.pl/Aktualnosci/Osiagniecia/Obrona-rozprawy-doktorskiej-mgr-Eweliny-Waleki-Bargiel

W dniu 13.04.2023 r. o godz. 13:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Edyty Pyrak pt. WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA POWIERZCHNIOWO WZMOCNIONE WIDMA RAMANOWSKIE MODELOWYCH NICI DNA

Promotorzy rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Kudelski, prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń

Recenzenci: dr. hab. inż. Beata Brożek-Płuska, prof. ucz., dr hab. Kamilla Małek, prof. UJ., dr. hab. Agnieszka Michota-Kamińska, prof. IChF PAN

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Sala im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Pasteura 1

www.chem.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2023/03/E_Pyrak_zawiad_pl.pdf

W dniu 03.04.2023 r. o godz. 15:15 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Patrycji Kowalik pt. UKŁADY HYBRYDOWE ZBUDOWANE Z NANOKRYSZTAŁÓW STOPOWYCH AGINS2-ZNS I ORGANICZNYCH LIGANDÓW BIOAKTYWNYCH DO ZASTOSOWAŃ BIOMEDYCZNYCH

Promotorzy rozprawy: dr hab. Piotr Bujak, prof. ucz., prof. dr hab. Anna Nowicka

Recenzenci: dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. ucz., prof. dr hab. inż. Sławomir Boncel, prof. dr hab. Sebastian Maćkowski

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej 
Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium Mościckiego  
ul. Koszykowa 75

https://www.ch.pw.edu.pl/ch/Aktualnosci/Osiagniecia/Obrona-rozprawy-doktorskiej-mgr-inz.-Patrycji-Kowalik

W dniu 20.02.2023 r. o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Bernadety Prus pt. FIZYKOCHEMIA KOKRYSZTAŁÓW ALKOHOLI I AMIN ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UKŁADÓW NIENASYCONYCH

Promotorzy rozprawy: dr hab. Łukasz Dobrzycki, prof. ucz., prof. dr hab. inż. Janusz Zachara

Recenzenci: prof. dr hab. Aleksander Filarowski, prof. dr hab. Marcin Palusiak, dr hab. Artur Sikorski, prof. UG

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Sala im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Pasteura 1, Warszawa

https://www.chem.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2023/02/B_Prus_zawiad_pl.pdf

W dniu 09.03.2023 r. o godz. 14:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Adriana Konopko pt. ANTYOKSYDACYJNE I PRZECIWSTARZENIOWE WŁAŚCIWOŚCI ZWIĄZKÓW ZAWIERAJĄCYCH NITROKSYLOWĄ I FENOLOWĄ GRUPĘ FUNKCYJNĄ – BADANIA W MODELOWYCH UKŁADACH CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH

Promotorzy rozprawy: prof. dr hab. Grzegorz Litwinienko, dr hab. Anna Bielak-Żmijewska, prof. inst.

Recenzenci: prof. dr. hab. n. o zdr. Katarzyna Koziak, prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. dr. hab. Stanisław Witkowski

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Sala im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Pasteura 1, Warszawa

https://www.chem.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2023/02/A_Konopko_zawiad_pl.pdf

W dniu 24.10.2022 r. o godz. 15:15 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Patrycji Sokołowskiej pt. OPRACOWANIE MIKROSYSTEMU PRZEPŁYWOWEGO LAB-ON-A-CHIP DO TWORZENIA I FUNKCJONALNEJ ANALIZY MODELU WYSPY TRZUSTKOWEJ W WARUNKACH FIZJOLOGICZNYCH I CUKRZYCY TYPU 2

Promotorzy rozprawy: prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka, prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń

Recenzenci: dr hab. Iwona Grabowska, prof. dr hab. inż. Dorota Pijanowska, dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium Mościckiego
ul. Koszykowa 75, Warszawa

https://www.ch.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Awanse-naukowe/Doktoraty/Zaproszenia-na-obrony-rozpraw-doktorskich/Obrona-rozprawy-doktorskiej-mgr-inz.-Patrycji-Sokolowskiej

W dniu 21.02.2023 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Aleksandry Sęk pt. Regulacja aktywności mitochondrialnego kanału potasowego przez niskocząsteczkowe związki syntetyczne oraz pochodzenia roślinnego

Promotorzy rozprawy: prof. Adam Szewczyk, prof. Tomasz Bauer

Recenzenci: dr hab. Joanna Cymerys-Bulenda, prof. Kazimierz Trębacz, dr hab. Małgorzata Wojtkowska, prof. UAM

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
Aula im. Jerzego Konorskiego
ul. Pasteura 3, Warszawa

https://www.nencki.edu.pl/phd-defence-of-msc-aleksandra-sek/


Ze względu na dynamiczną sytuację związaną z epidemią COVID-19 prosimy wszystkie osoby związane z realizacją Projektu o śledzenie na bieżąco rozporządzeń dotyczących zasad funkcjonowania jednostek partnerskich, publikowanych na stronach jednostek (UW, PW, IBD PAN). Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić uczestnikom Projektu oraz wszystkich osobom związanym z Projektem bezpieczeństwo przy realizowaniu założeń TRI-BIO-CHEM.


Interdyscyplinarne studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM

"Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia"

Jeden doktorat z chemii, biologii i nauk technicznych

Najnowsza infrastruktura badawcza

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

W dniu 07 września 2018 r. zakończono nabór do Projektu.

 

W 2017 r. na mocy porozumienia trzech jednostek naukowo-badawczych: Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego zostały powołane czteroletnie Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie TRI-BIO-CHEM (finansowane przez NCBiR w ramach unijnego projektu POWER 3.2).

Doktoranci otrzymają miesięczne stypendium w wysokości 1 500,00 zł oraz miesięczny dodatek naukowy w wysokości 2 100,00 zł

Harmonogram wsparcia/Aktualności

 

Cel Projektu: Wyższa jakość i efektywność kształcenia na studiach doktoranckich w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technik fizykochemicznych chemii obliczeniowej, biologii molekularnej i biofizyki w badaniach ukierunkowanych na poznanie struktury i zrozumienie mechanizmów działania białek istotnych w chorobach cywilizacyjnych oraz udoskonalenie metod i materiałów wykorzystywanych w terapiach i diagnostyce medycznej.

 

Beneficjent: Uniwersytet Warszawski

Projekt realizowany w ramach Konsorcjum: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Wartość Projektu: 4 166 392,50 zł

Wkład funduszy europejskich: 3 511 435,60 zł (84,28%)


Bieżące informacje dotyczące realizowanego harmonogramu wsparcia do pobrania w formie pliku EXEL [tutaj]


Bieżące informacje dotyczące wykładów do pobrania w formie pliku pdf [tutaj]


Najważniejsze informacje
Jaki jest cel studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM?

Celem interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w ramach Projektu TRI-BIO-CHEM jest wykształcenie interdyscyplinarnych specjalistów przygotowanych do podjęcia pracy zawodowej lub kontynuowania kariery naukowej, związanej chemią, biologią i naukami technicznymi.

Dynamiczny rozwój gospodarki stwarza konieczność kształcenia nowego typu specjalisty, który pełniej potrafiłby odpowiedzieć na problemy nauki i potrzeb społeczeństwa, wykorzystując swoją wiedzę i osiągnięcia naukowe w różnych dziedzinach nauki.

Wykorzystanie narzędzi i technik z różnych dziedzin nauk przyrodniczych, takich jak nowoczesne techniki: fizykochemiczne, metody chemii obliczeniowej, biologii molekularnej czy biofizyki, stwarza możliwość prowadzenia badań ukierunkowanych na takie zagadnienia, jak poznanie struktury i zrozumienie mechanizmów działania białek istotnych w chorobach cywilizacyjnych czy udoskonalanie metod i materiałów wykorzystywanych w terapiach i diagnostyce medycznej.

Na czym polega interdyscyplinarność naszych studiów doktoranckich?

Interdyscyplinarność naszych studiów doktoranckich jest wynikiem współpracy naukowej i dydaktycznej trzech wiodących ośrodków naukowych: Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej i Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego. Wybitna kadra naukowa Partnerów wraz z najnowocześniejszą infrastrukturą badawczą dostępną na równych zasadach dla wszystkich uczestników studiów oraz spójny program studiów otwierają nowe możliwości interdyscyplinarnego rozwoju naukowego.

Cele będą realizowane poprzez połączenie:

Na czym polega innowacyjność badań w ramach naszych studiów doktoranckich?

Innowacyjność w ramach projektu TRI-BIO-CHEM polega na:

Jak proponowana tematyka wiąże się z tytułem projektu „Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia”?

Podjęta w doktoratach tematyka i uzyskane wyniki pozwolą lepiej zrozumieć przyczyny niektórych chorób cywilizacyjnych i ich mechanizmy na poziomie molekularnym, poprzez:

Jaka jest proponowana tematyka badawcza w ramach studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM?

Proponujemy 31 indywidualnych tematów badawczych realizowanych pod kierunkiem dwóch promotorów z dwóch różnych jednostek partnerskich. Przewody doktorskie będą przeprowadzane wspólnie przez dwa podmioty.

Wybór tematu pierwszego wyboru wiąże się z przypisaniem afiliacji doktoranta do instytucji promotora wiodącego.

Co obejmuje program studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM?

Studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM prowadzone będą w języku polskim.

Program obejmuje:

  1. przedmioty związane z dyscypliną naukową prowadzonych studiów doktoranckich;
  2. przedmioty rozwijające umiejętności zawodowe przyszłego naukowca, w tym także prezentacji wyników swoich badań;
  3. przedmioty ogólne, w tym zajęcia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.
Program studiów przewiduje m.in.:
Tematy

Temat nr 1
UDZIAŁ MITOCHONDRIALNEJ WSTECZNEJ KASKADY SYGNAŁOWEJ W ADAPTACJI MITOCHONDRIÓW W PIERWOTNYCH FIBROBLASTACH ULEGAJĄCYCH STARZENIU; EFEKT DAIDZEINY
Nazwa instytucji wiodącej:Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Joanna Szczepanowska
Nazwisko opiekuna naukowego:dr Dominika Malińska
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Paweł Kulesza
Nazwisko opiekuna naukowego:dr hab. Iwona Rutkowska, prof. ucz.

Temat nr 2
REGULACJA AKTYWNOŚCI MITOCHONDRIALNEGO KANAŁU POTASOWEGO PRZEZ NISKOCZĄSTECZKOWE ZWIĄZKI SYNTETYCZNE ORAZ POCHODZENIA ROŚLINNEGO
Nazwa instytucji wiodącej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Adam Szewczyk
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Tomasz Bauer

Temat nr 4
OPRACOWANIE PRZENOŚNEGO ZMINIATURYZOWANEGO URZĄDZENIA DIAGNOSTYCZNEGO ZINTEGROWANEGO Z ELEKTROCZUJNIKIEM DNA
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska
Nazwisko opiekuna naukowego:dr inż. Kamil Żukowski
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Renata Bilewicz

Temat nr 5
EFEKTYWNE TRYPLETOWE FOTOUCZULACZE OPARTE NA STRUKTURACH ZWIĄZKÓW BORACYKLICZNYCH JAKO MATERIAŁY O POTENCJALNYM ZASTOSOWANIU W KATALIZIE I FOTOINAKTYWACJI MIKROORGANIZMÓW
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:dr hab. inż. Krzysztof Durka
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Krzysztof Woźniak

Temat nr 7
POSZUKIWANIE KORELACJI STRUKTURA-AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA DLA WYBRANYCH GRUP ZWIĄZKÓW BOROORGANICZNYCH I ICH KONIUGATÓW ZE ZWIĄZKAMI NATURALNYMI
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:prof. dr hab. inż. Sergiusz Luliński
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Krzysztof Woźniak

Temat nr 8
MAGNETOLIPOSOMY JAKO KONTROLOWANY MAGNETYCZNIE SYSTEM DOSTARCZANIA LEKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH DO KOMÓREK W HODOWLACH IN VITRO
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:prof. dr hab. inż. Michał Chudy
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Paweł Krysiński

Temat nr 12
POLIMERY Z PAMIĘCIĄ KSZTAŁTU DO ZASTOSOWAŃ BIOMEDYCZNYCH – BADANIA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY STRUKTURĄ A WŁAŚCIWOŚCIAMI
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemiczny Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora:dr hab. Andrzej Sikorski, prof. ucz.

Temat nr 13
WYKORZYSTYWANIE MIKRO-/NANOŻELI CZUŁYCH NA WARUNKI ŚRODOWISKOWE JAKO NOŚNIKI LEKÓW
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:prof. dr hab. inż. Artur Dybko
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora:dr hab. Marcin Karbarz
Nazwisko opiekuna naukowego:prof. dr hab. Zbigniew Stojek

Temat nr 14
SYNTEZA I EWALUACJA NOWYCH ANALOGÓW ARGININY JAKO SKŁADOWYCH METABOLICZNEJ TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska, prof. ucz.
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz

Temat nr 16
SYNTEZA I BADANIE WŁAŚCIWOŚCI SPEKTROSKOPOWYCH I BIOLOGICZNYCH POCHODNYCH STILBENU I IZOSTERÓW STILBENU– POTENCJALNYCH LEKÓW W TERAPII NOWOTWORÓW
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:dr hab. inż. Hanna Krawczyk, prof. ucz.
Nazwisko opiekuna naukowego:dr inż. Marcin Poterała
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora:dr hab. Ewa Joachimiak
Nazwisko opiekuna naukowego:dr hab. Hanna Fabczak, prof. IBD.

Temat nr 18
OPRACOWANIE MIKROSYSTEMU PRZEPŁYWOWEGO LAB-ON-A-CHIP DO TWORZENIA I FUNKCJONANEJ ANALIZY MODELU WYSPY TRZUSTKOWEJ W WARUNKACH FIZJOLOGICZNYCH I CUKRZYCY TYPU 2
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:prof. dr hab. inż. Zbigniew BrzÓzka
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń

Temat nr 20
GLOBALNA ANALIZA ILOŚCIOWA BIAŁEK ZAANGAŻOWANYCH W PATOGENEZĘ PROTEINOPATII TDP-43
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Ewa Bulska
Nazwisko opiekuna naukowego:dr Anna Konopka
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Leszek Kaczmarek

Temat nr 21
BADANIE SKŁADU BIAŁKOWEGO I FUNKCJI PROMIENI ŁĄCZĄCYCH W RZĘSCE METODAMI SPEKTROMETRII MAS
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Ewa Bulska
Nazwisko opiekuna naukowego:dr Anna Konopka
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
Nazwisko 2-go promotora:dr hab. Dorota Włoga, prof. IBD

Temat nr 23
BADANIA STRUKTURY I FUNKCJI KOMPLEKSÓW PRZECIWWIRUSOWYCH BIAŁEK IFIT
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Paulina Dominiak
Nazwisko opiekuna naukowego:dr Maria GÓrna
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Anna Filipek

Temat nr 24
SYNTEZA I BADANIA AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ ZWIĄZKÓW HETEROCYKLICZNYCH POTENCJALNIE UŻYTECZNYCH W DIAGNOZIE I LECZENIU DEPRESJI.
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego / CENT III
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Karol Grela
Nazwisko opiekuna naukowego:dr inż. Anna Kajetanowicz
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Jakub Włodarczyk

Temat nr 25
WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA POWIERZCHNIOWO WZMOCNIONE WIDMA RAMANOWSKIE MODELOWYCH NICI DNA
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Andrzej Kudelski
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora: prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń

Temat nr 26
MITOCHONDRIALNE KANAŁY POTASOWE REKONSTYTUOWANE W SZTUCZNE MEMBRANY BIOMIMETYCZNE: ELEKTROCHEMICZNE I SPEKTROSKOPOWE BADANIA WPŁYWU LEKÓW I ZWIĄZKÓW BĘDĄCYCH POTENCJALNYMI FARMACEUTYKAMI
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Paweł Krysiński
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Adam Szewczyk

Temat nr 27
KOMPUTEROWA ANALIZA PRZEPŁYWU JONÓW PRZEZ ANTYPORTER EcCLC I KANAŁ POTASOWY ROMK ORAZ IDENTYFIKACJA MIEJSC WIĄŻĄCYCH FOSFATYDYLOINOZYTOLE W KANALE ROMK
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Sławomir Filipek
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora:dr hab. Piotr Koprowski

Temat nr 28
OTRZYMYWANIE, OCZYSZCZANIE I CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH KANAŁÓW POTASOWYCH W LIPIDOWYCH FAZACH CIEKŁOKRYSTALICZNYCH
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Renata Bilewicz
Nazwisko opiekuna naukowego:dr hab. Ewa Nazaruk
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Adam Szewczyk
Nazwisko opiekuna naukowego:dr Bogusz Kulawiak

Temat nr 29
ZASTOSOWANIE APIGENINY JAKO MODULATORA PROCESU MINERALIZACJI ZACHODZĄCEGO W PĘCHERZYKACH MACIERZY POZAKOMÓRKOWEJ WYDZIELANYCH PRZEZ KOMÓRKI KOŚCI CZŁOWIEKA
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:dr hab. Magdalena Biesaga, prof. ucz.
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Sławomir Pikuła
Nazwisko opiekuna naukowego:dr Agnieszka Strzelecka-Kiliszek

Temat nr 30
WYKORZYSTANIE BIOPOLIMERÓW W CIENKOWARSTWOWYCH AKUMULATORACH (KONDENSATORACH) WYSOKIEJ MOCY
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Paweł Kulesza
Nazwisko opiekuna naukowego:dr Magdalena Skunik-Nuckowska
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Władysław Wieczorek

Temat nr 32
IDENTYFIKACJA MIEJSC WIĄŻĄCYCH AKTYWATORY I INHIBITORY MITOCHONDRIALNEGO KANAŁU POTASOWEGO O DUŻYM PRZEWODNICTWIE AKTYWOWANEGO JONAMI WAPNIA (mitoBKCa)
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Sławomir Filipek
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko 2-go promotora:dr hab. Piotr Koprowski

Temat nr 33
PROJEKTOWANIE RECEPTORÓW MOLEKULARNYCH WYKORZYSTUJĄCYCH METALOKOMPLEKSY PEPTYDOWE
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Sławomir Sęk

Temat nr 34
UKŁADY HYBRYDOWE ZBUDOWANE Z NANOKRYSZTAŁÓW STOPOWYCH AgInS2-ZnS I ORGANICZNYCH LIGANDÓW BIOAKTYWNYCH DO ZASTOSOWAŃ BIOMEDYCZNYCH
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora:dr hab. inż. Piotr Bujak, prof. PW
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko ko-promotora:prof. dr hab. Anna M. Nowicka

Temat nr 35
UKŁADY WOLTAMPEROMETRYCZNE I GRAWIMETRYCZNE DO DETEKCJI METALOPROTEINAZ MACIERZY -1, -2 I -9 W LUDZKIM RAKU PŁUCA
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Anna M. Nowicka
Nazwisko opiekuna naukowego:dr Agata Kowalczyk
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko 2-go promotora:dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska, prof. ucz.

Nazwisko opiekuna naukowego:dr inż. Artur Kasprzak

Temat nr 38
ANTYOKSYDACYJNE I PRZECIWSTARZENIOWE WŁAŚCIWOŚCI ZWIĄZKÓW ZAWIERAJĄCYCH NITROKSYLOWĄ I FENOLOWĄ GRUPĘ FUNKCYJNĄ – BADANIA W MODELOWYCH UKŁADACH CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Grzegorz Litwinienko
Nazwa instytucji partnerskiej:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko ko-promotora:dr hab. Anna Bielak-Żmijewska

Temat nr 40
ZASTOSOWANIE UPORZĄDKOWANYCH WARSTW REDUKOWANEGO TLENKU GRAFENU I NANOCZĄSTEK METALI SZLACHETNYCH DO WYKRYWANIA SUBSTANCJI BIOLOGICZNYCH ZA POMOCĄ WZMOCNIONEJ POWIERZCHNIOWO SPEKTROSKOPII RAMANA (SERS)
Nazwa instytucji wiodącej:Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora:prof. dr hab. Barbara Pałys
Nazwa instytucji partnerskiej:Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko 2-go promotora:prof. dr hab. Władysław Wieczorek
Nazwisko opiekuna naukowego:dr hab. inż. Grażyna Zofia Żukowska

Temat nr 41
FIZYKOCHEMIA KOKRYSZTAŁÓW ALKOHOLI I AMIN ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UKŁADÓW NIENASYCONYCH
Nazwa instytucji wiodącej: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora: dr hab. Łukasz Dobrzycki, prof. ucz.
Nazwa instytucji partnerskiej: Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko 2-go promotora: prof. dr hab. inż. Janusz Zachara

Temat nr 42
BADANIA AKTYWNOŚCI KATALITYCZNEJ NANOZYMÓW MONOMETALICZNYCH I MULTIMETALICZNYCH ORAZ ICH WYKORZYSTYWANIE W KONSTRUKCJI BIOTESTÓW
Nazwa instytucji wiodącej: Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko promotora: dr hab. inż. Mariusz Pietrzak, prof. ucz.
Nazwa instytucji partnerskiej: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora: prof. dr hab. Sławomir Sęk

Temat nr 43
ROLA WSPÓŁPRACY S-PALMITYLACJI I S-NITROZYLACJI W ZALEŻNEJ OD PŁCI ODPOWIEDZI NA STRES
Nazwa instytucji wiodącej: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Nazwisko promotora: prof. dr hab. Jakub Włodarczyk
Nazwa instytucji partnerskiej: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko 2-go promotora: prof. dr hab. Karol Grela

Temat nr 44
ELEKTROKATALIZATORY REAKCJI REDUKCJI TLENU OPARTE NA WYBRANYCH KOMPLEKSACH CYJANKOWYCH METALI PRZEJŚCIOWYCH I UKŁADACH BIOLOGICZNYCH: ICH SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI
Nazwa instytucji wiodącej: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Nazwisko promotora: dr hab. Krzysztof Miecznikowski, prof. ucz.
Nazwa instytucji partnerskiej: Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Nazwisko 2-go promotora: prof. dr hab. inż. Marek Marcinek

REKRUTACJA
Rejestracja online
DOKUMENTY
KONTAKT

W sprawach związanych z rekrutacją na studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM zapraszamy do kontaktu droga mailową: tribiochem@chem.uw.edu.pl